Stichting Vrienden van Burgh heeft een  Cultureel ANBI Status

Like ons ook op Facebook!Er zijn nog twee laatste concerten:

24 november 20.00 Zeeuws Byzantijns koor Sretenje

8 december 20.00 Consort of Voices

(verdere info zie Programma & Kaarten)


Welkom op de website van 

De Vrienden van Burgh in liquidatie!


Aan de donateurs van de Stichting Vrienden van Burgh
        

Burgh,  2 augustus 2018


Beste Donateurs,


Het Dagelijks Bestuur van de SVVB heeft in haar vergadering dd. 31 juli 2018 tot haar spijt moeten besluiten om de Stichting Vrienden van Burgh  op te heffen.


Helaas is het bestuur in de korte periode van haar bestaan er niet in geslaagd om voldoende actieve medewerkers te vinden en was de reactie van het publiek te gering en teleurstellend om de uitvoering van evenementen te kunnen voortzetten.


Na de officiële indiening van de opheffing bij de Kamer van Koophandel is een vereffening periode ingesteld: tot 10 december 2018, waarin de nog bestaande afspraken zullen worden nagekomen met name:
•    24 November Zeeuws Byzantijns Koor
•    08 December Advents concert door Consort of Voices.


Het Byzantijns Koor wordt nog geheel door de SVVB uitgebracht, het Adventsconcert door Consort of Voices betreft een huurcontract d.w.z. kaart verkoop en organisatie worden door hen uitgevoerd, waarbij de SVVB nog helpt in de verspreiding van de posters.


De website blijft aangepast tot einde van de vereffeningsperiode; 10 december 2018; onder de naam Stichting Vrienden van Burgh in liquidatie.


Wij danken u allen voor uw steun in de afgelopen jaren. Het Bestuur is uitermate teleurgesteld dat zij dit besluit heeft moeten nemen, maar de vele taken en de onvoldoende vaardigheid in moderne communicatie technieken hebben geleid tot een continue overbelasting. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en de waardering van de vele musici die het geweldig vonden om in onze mooie intieme kerk te spelen.


Natuurlijk zijn wij bereid u uw eventuele vragen te beantwoorden tel 0187-682305 of via vriendenvanburgh@gmail.com.


Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur Vrienden van Burgh,
Emmy Scholte, secretaris
Stichting Vrienden van Burgh:

Het doel van de Stichting is in samenwerking met anderen zorg te dragen voor het behoud van dit monumentale, centraal gelegen kerkgebouw in Burgh. Dit door openstelling voor culturele projecten voor de inwoners en gasten van Burgh-Haamstede en omliggende dorpen.Deze prachtige locatie is te huur. Zoekt u een intieme locatie voor uw evenement of hoogtijdag? Neem dan contact met ons op.


De monumentale kerk van Burgh is een schitterende plek voor een burgerlijke huwelijksvoltrekking of partnerschap door zijn sfeervolle interieur met gebrandschilderde glazen en authentiek Gruisen orgel uit 1794.

FOTO'S

UW PRACHTIGE ACTIVITEIT LEGGEN WIJ VAST DOOR MIDDEL VAN EEN FOTO COLLAGE

Zie onze foto's pagina voor een indruk van de kerk van Burgh!